Producenci

Reklamacje i zwroty

Reklamacje 

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem, jeśli towar konsumpcyjny w chwili  jego wydania jest niezgodny z umową.
 2. Wszelkie reklamacje  dotyczące towaru należy zgłaszać:

1)    na adres: Twoje Naturalne Kosmetyki Tomasz Świernoga ul. Tadżycka 17a lok.1, 04-783 Warszawa lub

2)    mailowo na adres info@twojenaturalnekosmetyki.pl (zaleca się wskazanie w tytule e-maila numeru zamówienia).

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez konsumenta w terminie do 14 dni.  
 2. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący będący konsumentem  może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 4, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego konsumentem za niezgodność towaru z umową zastosowanie mają przepisy ustawy o sprzedaży konsumenckiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie dotyczących rękojmi za wady rzeczy w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, który nie jest konsumentem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży w ramach Sklepu internetowego może w terminie 10 dni odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny.
 2. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane:

1)    na adres: Twoje Naturalne Kosmetyki Tomasz Świernoga ul. Tadżycka 17a lok.1, 04-783 Warszawa;

{Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, dopuszczalne jest jedynie złożenie oświadczenia w formie pisemnej]

 1. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy na adres wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1 Regulaminu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru -niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

 1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów ;

2)     dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

6) dostarczania prasy;

7) usług w zakresie gier hazardowych.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Statystyki

Produktów:
173
Kategorii:
50
Nowości:
0
Promocje:
0

Waluty

Wersje językowe

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe